Geländetraining mit Anja Krüger 22.04.23

Lehrgang bei Julien Despontin 29.+30.04.23

VS-Lehrgang bei Ina Tapken 5.,6.+7. Mai 2023

Lehrgang bei Julien Despontien 28.+29.05.23

Geländetraining Ina Tapken 05.06.23